YAYIN KURULU

 • Anıl Aba
 • Hikmet Akçiçek
 • Aylin Aktükün
 • İlker Aktükün
 • Serhat Aligil
 • Aylin Altınay
 • Murat Birdal
 • Yasemin Çamur
 • Ertan Erol
 • Derya Kömürcü
 • Deniz Oktay
 • Kurtar Tanyılmaz
 • Mehmet Türkay
 • Berna Uymaz Yılmaz

EDİTÖR KURULU

 • Öztin Akgüç
 • Mehmet Altan
 • Kaya Ardıç
 • Cengiz Arın
 • Taner Berksoy
 • Birol Çaymaz
 • Fuat Ercan
 • Nihat Falay
 • Ahmet Haşim Köse
 • Kuvvet Lordoğlu
 • Hakan Ongan
 • İzzettin Önder
 • Murat Özyüksel
 • Ümit Şenesen
 • Gül Günver Turan
 • Erinç Yeldan