• Dergide yayınlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
  • Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı, yayın kurulu tarafından bir ön incelemeye tabi tutulduktan sonra, uygun görüldüğü taktirde hakem tespiti yapılacak ve ilgili hakemler gönderilecektir. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm yazılar hakem denetiminden geçer.
  • Makale konuları başta iktisat olmak üzere sosyal bilim alanıyla sınırlıdır.
  • Makaleler Word dosyası olarak teslim edilmelidir. Makale özeti 200 ila 300 kelime olmalıdır. En az 2 en fazla 5 adet anahtar kelime belirlenmelidir. Makale ile birlikte yazarın (yazarların) adı, ünvanı, çalıştığı kurum, açık adresi, telefon numarası ve mail adresini belirten bir kapak sayfası iletilmelidir. Makale yazımında 12 punto Times New Roman karakterler kullanılmalıdır. Kaynakça alfabetik olarak APA stilinde düzenlenmelidir.