Gösteriliyor: 1 - 13 of 60 Sonuçlar

İktisat Dergisi 545. Sayı – Mart 2023

Krizden Krize Türkiye Gelecek yıl 60. yılını kutlayacak olan İktisat Dergisi, uzun diyebileceğimiz bir sürenin ardından yayın hayatına bu kez dijital olarak yeniden başlıyor. İstanbul …

İktisat Dergisi 542. Sayı – Aralık 2019

43. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Kriz: Daha Derin, Daha Yaygın Ekonomik ve Toplumsal Krizin Anatomisi İçindekiler Editörden Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Kriz Açılış: Sevil Usanmaz, …

İktisat Dergisi 541. Sayı – Haziran 2019

Güncel Mali Konular Çerçevesinden Türkiye’nin Analizi İçindekiler Editörden 1980 Sonrası Kamu Ekonomisinde Yaşanan Kavramsal Değişim Cihan Yüksel Özelleştirme – “Kuram”, Uygulama ve Sorunlar Özelleştirme’nin Kara …

İktisat Dergisi 540. Sayı – Aralık 2018

42. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Yeniden Yapılanma Sürecinde, İktisat, Siyaset ve İlişkiler İçindekiler Editörden Dijitalleşmenin Geleceği: Sermaye ve Emeğin Geleceği Açılış: Sevil Usanmaz, Vahap Adıyaman, …

İktisat Dergisi 539. Sayı – Nisan 2018

İİktisat Biliminin Sınırları İçindekiler Editörden Sosyal Bilimlerin Alan Çeşitliliği İzzettin Önder Sheila Dow’un İktisatta Belirsizlik Yorumundan Hareketle İktisadın Sınırları Üzerine Bir Not Dinç Alada İktisadın …

İktisat Dergisi 538. Sayı – Aralık 2017

100 Yıl Sonra “Ekim Devrimi” İçindekiler Editörden Rusya’da Sosyalist Düşüncenin Oluşumu: Narodnizmden Marksizme (1840-1897) Ateş Uslu 1917 Devrimi’nin Tarihyazımı Y. Doğan Çetinkaya Bozkırda Devrim: Türkistan’da …

İktisat Dergisi 537. Sayı – Haziran 2017

41. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Krizin Yansımaları: İktisat, Siyaset ve Adalet İçindekiler Editörden Kapitalizmin Krizi ve Yansımaları Açılış: Sevil Usanmaz, Kasım Kolcuoğlu, Prof. Dr. Haluk …

İktisat Dergisi 530. Sayı – Ocak Mart 2015

Sandık ve Ekonomi İçindekiler Editörden Seçime Giderken Türkiye Ekonomisi Yuvarlak Masa Yoksulluk Nereye? Aylin Altınay Sandığın Kilidi: İş ve Aş… Görüş: Mustafa Sönmez 7 Haziran …

İktisat Dergisi 524. Sayı – Nisan Haziran 2013

37. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Cumhuriyet’in 90. Yılında Ekonomi, Toplum, Siyaset İçindekiler Editörden Sanayi, Finans, İstikar Açılış: Vahap Adıyaman, Prof. Dr. Esfender Korkmaz Sunuş: Prof. …

İktisat Dergisi 523. Sayı – Ocak Mart 2013

Bitmeyen Kriz İçindekiler Editörden ABD Emlak Piyasasında Balon ve 2008 Krizinin Dinamikleri Murat Birdal İklim Değişikliği Amit Bhaduri Putunizm ve Kriz: Restorasyondan Sonra Barış Zeren …

İktisat Dergisi 521. Sayı – Nisan Eylül 2012

36. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Yüzyılın Başında Değimin Krizi Gerçekler, Olanaklar, Sınırlar İçindekiler Editörden Değişen Dünyanın Değişmeyen Gerçeği: Ekonomik Kriz Açılış: Vahap Adıyaman, Prof. Dr. …

İktisat Dergisi 520. Sayı – Ocak Mart 2012

Türkiye Değişiyor İçindekiler Editörden Eksen ve Mezhep Tartışmaları Arasında Türk Dış Politikasında Yeni Eğilimler Hakan Güneş Kanun Hükmünde Kararnameler ve Kapitalizmin Ruhu Görüş: İlker Kılıç …