Gösteriliyor: 1 Sonuçlar
Yazılar

Küreselleşme ve Yönetişim – İzzettin Önder

KÜRESELLEŞME VE YÖNETİŞİM             Giriş             İktisat ve politika yazınında “küreselleşme” ve “yönetişim” kavramlarının birlikte kullanılışı 1989 yılında Duvar’ın yıkılışından sonra gündeme gelmiştir. Yönetişim kavramı, hem merkezî hem de yerel olmak üzere çeşitli kademelerdeki kamu örgütlerinin diğer kamu otoriteleri ile olduğu kadar, sivil otoritelerle de karar ve yetki paylaşımını ve birlikte ekonomik faaliyeti ifade eder. …