İktisat Dergisi 8. Sayı

Sayı 8

Cilt 2

Şubat 1965

 

Cemiyetin Bildirisi

Nihat Batur

 

1964 Yılında İktisat ve Piyasa

Dr. Fazlı Ayverdi

 

Borçlu Doğanlar

Doç. Dr. Haydar Kazgan

 

Ceteris Paribüs

Şemsettin Güler

 

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde Enerji Üretiminin Düşündürdükleri

Dr. Erol Manisalıoğlu

 

Tarımın Ekonomimizdeki Yeri ve Önemi

Nazif Kuyucuklu

 

Elektronik Hesap Makinaları

İsmet Tümer

 

Dış Ticaretin Devletleştirilmesi

Prof. Dr. Besim Üstünel

 

Müşterek Pazarda Hububat Fiatları

Ayhan Agun

 

Kat Mülkiyeti ve Kat Maliklerinin Masrafa İştiraki

Dündar Özbil

Önerilen makaleler