İktisat Dergisi 12. Sayı

Sayı 12

Cilt 2

Haziran 1965

Sevgili Okurlar

İktisat Dergisi

Atatürk İlkelerine Göre Türkiye’nin İktisadi ve Sosyal Kalkınmasının Dayandığı Temel Fikirleri

Doç. Dr. Sebahattin Zaim

Dış Ticaret Rejimi ve Politikası

Hüsamettin Tuncay

Plânlama Çalışmaları Hakkında

Dr. Yaşar Gürkök

A.B.D. ve Rusyada Meslek Sahibi İnsan Gücü Arzının Kısa Bir Mukayesesi

Çeviren: Dr. Tunca Toskay

Milletlerarası Ticarette Ticari Nümuneler

Reşit Ata

Türkiyede Milli Gelirin Bölüşümü

Işıl E. Manisalıoğlu

Ortak Pazar ve Sigortacılık

Ayhan Agun

Önerilen makaleler