İktisat Dergisi 430. Sayı – Ekim 2002

Ev Eksenli Çalışma

İçindekiler

 • Yuvarlak Masa Toplantısı: Ev Eksenli Çalışan Kadınlar
 • Konfeksiyon Sanayiinde Yeniden Yapılanma Süreci, Değişen Koşullar ve Kadın Emeği: Ne Kazandılar, Ne Kaybettiler?
  • Aydan Eraydın, Asuman Erendil – Türkün
 • Enformel Sektörde İstihdamın ve İşgücünün Özellikleri
  • Gülay Toksöz, Şerife Türcan Özşuca
 • Türkiye’de Ev Eksenli Çalışma Üzerine Yapılmış Araştırmalar ve Çalışmalar
  • Asuman Erendil – Türkün
 • Bir Ev Eksenli Çalışma Metodolojisi: Atölye Çalışmaları Örneğinde Bilgi, Örgütlenme ve Güçlenme
  • Dilek Hattatoğlu, S. Nazik Işık, Asuman Erendil – Türkün
 • Ev Eksenli Çalışmada Çocuk Emeği ve Kadın Emeği İlişkileri
  • Dilek Hattatoğlu
 • Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Yönelik Sosyal Koruma Modelleri
  • Şenay Gökbayrak
 • Dünyada Evde Çalışmada Hukuksal Koruma Sistemleri ve Mevzuatı
  • Kadriye Bakırcı
 • Eve İş Verme Sistemi İçinde Evde Çalışmanın Hukuki Niteliği
  • Yasemin Güngör
 • Evde Çalışanların Korunması
  • Doğan Keskin
 • Yoksulluk, Kadının Güçlenmesi ve Ev Eksenli Çalışan Kadınlar
  • Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
 • Sürdürülebilir Gelişme
  • Metin Sarfati

Önerilen makaleler