İktisat Dergisi 433.-434. Sayı – Ocak-Şubat 2003

Savaşın Gölgesinde Orta Doğu

İçindekiler

 • Anma: Esat Çam ve Murat Sertel’in Ardından
 • Yuvarlak Masa Toplantısı: Uluslararası Sistem ve Orta Doğu
 • Orta Doğu’da Demokrasi ve ABD
  • Adil Baktıaya
 • Söyleşi: ABD’nin Yeni Yönelimleri
  • Ergin Yıldızoğlu
 • Ankara’nın Kutsal Topraklara Yolculuğu: Türkiye – İsrail Yakınlaşması
  • Gencer Özcan
 • Türkiye’de Savunma Harcamaları: Bütçe Temelinde Değerlendirme
  • Gülay Günlük Şenesen
 • Soğuk Savaş Sonrasında Silah İthalatları
  • Michael Brzoska
 • AGSP-NATO İlişkileri ve Orta Doğu Paylaşımına Yansımaları
  • Halil Şimşek
 • 2000’lerde Filistin’de Yine Savaş
  • E. Zeynep Güler
 • Orta Doğu’da Barış Çabaları
  • Yariv Oppenheimer
 • “Doğu – Batı Enerji Koridoru”nun İlk Basamağı Gerçekleşiyor: Bakü – Tiflis – Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi
  • Cenk Pala
 • Ekonomi ve Savaş
  • Metin Sarfati
 • Temel Kavramlar: “Uzun Dalga” Teorileri ve Savaşlar
 • Kitap Tanıtımı: Derleme

Önerilen makaleler


İktisat Dergisi® | İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti