İktisat Dergisi 521. Sayı – Nisan Eylül 2012

36. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Yüzyılın Başında Değimin Krizi Gerçekler, Olanaklar, Sınırlar

İçindekiler

 • Editörden
 • Değişen Dünyanın Değişmeyen Gerçeği: Ekonomik Kriz
  • Açılış: Vahap Adıyaman, Prof. Dr. Esfender Korkmaz
  • Sunuş: Prof. Dr. Gülten Kazgan
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Toker Dereli
  • Panelistler: Prof. Dr. Sumru Altuğ, Prof. Dr. Kerem Alkin, Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk, Osman Ulagay
 • Avrupa’nın Değişimi, Birliğin Krizi
  • Sunuş: Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kaya Ardıç
  • Panalistler: Prof. Dr. Joachim Becker, Ömer Çetin Nuhoğlu, Vural Öger, Doç. Dr. Özlem Terzi
 • Sürekli Kriz Coğrafyası Ortadoğu
  • Sunuş: Prof. Dr. Korkut Boratav
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer Tunca
  • Panelistler: Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ, Mete Çubukçu, Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu, Soli Özel
 • Değişen Medyada Değişmeyen Gerçek: Sansür
  • Sunuş: Prof. Dr. Haluk Şahin
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taner Berksoy
  • Panelistler: Ahmet Hakan, Ercan Sadık İpekçi, Ertuğrul Mavioğlu, Mustafa Sönmez
 • Değişen Yasalar, Değişmeyen Arayış: Adalet
  • Sunuş: Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat Falay
  • Panelistler: Doç. Dr. Vahap Coşkun, Dr. Orhan Gazi Ertekin, Turgut Kazan, Selçuk Kozağaçlı
 • Değişen Türkiye’de Değişmeyen Zihniyet: Demokrasinin Neresindeyiz?
  • Sunuş: Prof. Dr. Taner Timur
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevin Ateş
  • Panelistler: Aydın Çubukçu, İhsan Eliaçık, Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Prof. Dr. Neşe Özgen

Önerilen makaleler