İktisat Dergisi 401.-402. Sayı – Mayıs-Haziran 2000

25. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı

Değişen Dünyada Türkiye'nin Yeri

İçindekiler

 • İktisat Bilimi Nereye Gidiyor? – Sevgi Güran, Mehmet Altan, Ercan Eren, Nail Satlıgan
 • Küreselleşen Sermaye, Değişen Para ve Maliye
  Politikaları – Adnan Memiş , Tevfik Altınok, Atilla Karaosmanoğlu, Güngör Keşçi
  İzzettin Onder
 • Geçmişten Günümüze Türkiye’de İktisat Politikalarının Değerlendirilmesi – Talat Saral, Taner Berksoy, Türkel Minibaş, Mustafa Özel, Ergun Türkcan
 • Küreselleşen Dünyadan Türkiye’ye Bakış – 
  Gül Günver Turan, John McMarthy,
  Nicole Pope, İlter Turan
 • Uluslararası İşbölümünde Türkiye: AB ve Avrasya – Esfender Korkmaz, Ahmet İnsel, Erol Manisalı, Merdan Yanardağ
  Tarihçiler Küreselleşmeyi Tartışıyor – Yavuz Cezar, Fatmagül Berktay, M.Ali Kılıçbay, Tamer Timur, Zafer Toprak, Mete Tunçay

Önerilen makaleler