İktisat Dergisi 539. Sayı – Nisan 2018

İİktisat Biliminin Sınırları

İçindekiler

 • Editörden
 • Sosyal Bilimlerin Alan Çeşitliliği
  • İzzettin Önder
 • Sheila Dow’un İktisatta Belirsizlik Yorumundan Hareketle İktisadın Sınırları Üzerine Bir Not
  • Dinç Alada
 • İktisadın Psikoloji ve Edebiyatla Dansı
  • Ester Ruben
 • Ekonomi Politik, “Meta Fetişizmi” Üzerinden Konuştuğunda…
  • Ali Murat Özdemir
 • From International Relations to Inter-spatial Relations on a Multiscalar World: How to “Unthink” the Nation State?
  • Ertan Erol
 • Soru Cevap: “Sosyal Bilimleri Açın”
  • Cevaplayanlar: Nihal Tuncer, Murat Birdal, Sahir Karakaya
 • Küreselleşme Söyleminin mi Yoksa Kapitalizmin mi Sonu?
  • Semra Purkis
 • Teknoloji ve İstihdam Bağlamında Büyük Sanayi Sermayesi 1993-2010 “İstihdamsız Teknolojik Gelişme”
  • Demet Özmen Yılmaz
  • Koray R. Yılmaz
 • Gezi Sonrası Mahalleye Çekilmek: Ankara’da Mahalle Forumları Pratiği
  • Özlem Çelik
  • Ceren Ergenç
 • Petrolün Geri Çekilişi, Elektrifikasyon ve Enerji-İnşaat Kompleksi
  • Mehmet Yusufoğlu

Önerilen makaleler