İktisat Dergisi 538. Sayı – Aralık 2017

100 Yıl Sonra "Ekim Devrimi"

İçindekiler

 • Editörden
 • Rusya’da Sosyalist Düşüncenin Oluşumu: Narodnizmden Marksizme (1840-1897)
  • Ateş Uslu
 • 1917 Devrimi’nin Tarihyazımı
  • Y. Doğan Çetinkaya
 • Bozkırda Devrim: Türkistan’da Sovyet İktidarı
  • Hakan Güneş
 • 1917 Ekim Devrimi Neden Rusya’da Gerçekleşti?
  • İlker Aktükün
 • Kitap Değerlendirmesi: Komünizmin Tarih Dışı Tarihi
  • Kıvaç Yiğit Mısırlı
 • Devrim ve Savaş Karşıtı Hareket
  • Sinan Yıldırmaz
 • Kitap Değerlendirmesi: Entelektüel Bağlamı Düşünmek: Bir Disiplin Olarak Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş

Önerilen makaleler