İktisat Dergisi 542. Sayı – Aralık 2019

43. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı

Kriz: Daha Derin, Daha Yaygın Ekonomik ve Toplumsal Krizin Anatomisi

İçindekiler

 • Editörden
 • Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Kriz
  • Açılış: Sevil Usanmaz, Prof. Dr. İsmail Kızılırmak, Kasım Kolcuoğlu
  • Sunuş: Ahmet Eren
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu
  • Panelistler: Arzu Çerkezoğlu, Prof. Dr. Aziz Konukman, Çiğdem Toker, Dr. Veysi Seviğ
 • Türkiye Tarımının Dönüşümü ve Geleceği
  • Sunuş: Prof. Dr. Oğuz Oyan
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burak Atamtürk
  • Panelistler: Abdullah Aysu, Ahmet Atalık, Dr. Selma Değirmenci, Prof. Dr. Tayfun Özkaya
 • Türkiye’de Siyasi Dönüşüm ve Rejimin Niteliği
  • Sunuş: Rıza Türmen
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burak Samih Gülboy
  • Panelistler: Dr. Cemal Dindar, Dr. Güven Bakırezer, Dr. Hülya Kendir, Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu
 • Türk Dış Politikasında Bunalım ve Çıkış
  • Sunuş: Yaşar Yakış
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent Ürer
  • Panelistler: Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Faruk Loğoğlu, Mühdan Sağlam
 • Neoliberalizm ve Muhafazakârlık Kıskacında Kadınlar
  • Sunuş: Prof. Dr. Fatmagül Berktay
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan
  • Panelistler: Dr. Öğr. Gör. Ceren Lordoğlu
  • Handan Koç
  • Oya Ersoy
  • Dr. Öğr. Üyesi Özge İzdeş
 • Yerel Yönetimler ve Demokrasi
  • Sunuş: Prof. Dr. İlhan Tekeli
  • Oturum Başkanı: Dr. Murat Birdal
  • Panelistler: Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen, Prof. Dr. Sonay Bayramoğlu, Prof. Dr. Tarık Şengül


PDF’i görmek için tıklayınız

Önerilen makaleler


İktisat Dergisi® | İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti