İktisat Dergisi 541. Sayı – Haziran 2019

Güncel Mali Konular Çerçevesinden Türkiye’nin Analizi

İçindekiler

 • Editörden
 • 1980 Sonrası Kamu Ekonomisinde Yaşanan Kavramsal Değişim
  • Cihan Yüksel
 • Özelleştirme – “Kuram”, Uygulama ve Sorunlar Özelleştirme’nin Kara Kitabına Geçiş Denemesi
  • Serdal Bahçe
 • Vergi Kanunlarında Güncel Değişiklikler Üzerine Bazı Değerlendirmeler
  • Yasemin Taşkın
  • Şerif Emre Gökçay
 • Türkiye’nin 2000’li Yıllardaki Dış Borçlanma Sürecine Genel Bir Bakış
  • Önder Bingöl
 • Kronik: Türkiye’deki Gelir Vergisi Tarifelerinin Seyri: 1950-2019
  • Aysel Doğan
 • Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonu Üzerine Bir Değerlendirme
  • Turgay Berksoy
  • Hüseyin Burak Özgül
 • Devlet – Özel Sektör İlişkilerinde Kayırma Biçimleri: Kamu İhalelerinde Kayırmacılık ve Daha Fazlası
  • Esra Çeviker Gürakar
 • Türkiye’de Eğitimde Dönüşümün İdeolojik ve İktisadi Etkileri
  • Kadriye Gül Yücel


PDF’i görmek için tıklayınız

Önerilen makaleler