İktisat Dergisi 13. Sayı

Sayı 13

Cilt 3

Temmuz 1966


Sevgili Okurlar

İktisat Dergisi

Petrol Tartışmasının Başka Yönü

Dr. Erol Manisalıoğlu

Ayın Ekonomik Olayları

Nihat Batur

Türkiye’de İşgücü ve İstihdam Meseleleri

Doç. Dr. Nusret Ekin

İçticaret Rejimi ve Politikası

Hüsamettin Tuncay

Kısa Vadeli Tahmin

Dr. Nazif Kuyucuklu

Toprak Reformu

Şemsettin Gürel

Yatırım İndiriminin Tatbikattaki Aksaklıkları

Adnan Tayar

Sovyet Rusyada Planlama

Dr. Erdoğan Alkin

Bir Röportaj

Suzan Uçkun