İktisat Dergisi 400. Sayı – Nisan 2000

Borsanın Gelişiminde Kurumsal Yatırımcılar

İçindekiler

 • Sosyal Güvenlik Fonları ve Sermaye Piyasası – Çağatay Ergenekon
 • Emeklilik Fonlarında Portföy Yönetimi ve Türkiye’deki Bazı Uygulamalar – Hülya Sirel
 • Geleceğin Piyasaları – Ümit Erol
 • Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları – Ercan Dikmen
 • Sigorta Sektörünün Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Önemi ile Fon Yaratma işlevi ve Sermaye
  Piyasalarındaki Etkinliği – Mehmet Kahya
 • Yabancı Kurumsal Yatırımcıların İMKB’deki Rolü – Nuran Durmaz
 • Kurumsal Yatırımcıların Yatırım Kararları – Sedat Aybar
 • Türkiye’de Aktif Yönetimi – Alp Keler
 • Döviz Kuru ve Borsa Getiri Endeksi İlişkisi Üzerine Bir Not – Gündüz Fındıkçıoğlu
 • Kaos, Borsa, Sabit Kur ve Para Programının Riski – Cem Mehmet Baydur
 • Kurumsal Yatırımcılar ve Emeklilik Fonları – Serdar Sement
 • Türk Sermaye Piyasasında Gayrimenkul
  Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir Değerlendirme – Güler Aras
 • İşsizlik Sigortasına Bir Bakış – Raif Kutluk – İlyas Çelikoğlu

Önerilen makaleler