İktisat Dergisi 490. Sayı – Kasım 2007

İktisadi Düşüncenin Tarihine Bakmak

İçindekiler

  • Editörden
  • Keynes’in Efektif Talep, Parasal Faiz Oranı, Ücret ve Kâr Analizi? – İbrahim Tanyeri
  • Kendisini Değil Yaptığı İşi Önemsemeyen Bir Sosyoloğu Kaybettik – Hatice Kurtuluş
  • Genel Teori’ye Yol Açmış Olabilecek Toplum Felsefesi Üzerine – Hüseyin Özel
  • İktisadi Düşünceler Tarihinin Önemi – Yuvarlak Masa Toplantısı
  • İktisat Biliminin Bir Tarihi Olacak Mı? – Feridun Yılmaz
  • Yerleşik İktisat Ortodoks Mudur? “Denge Analizi” – Ercan Eren
  • Kitap Tanıtımı: Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması – Mehmet Türkay
  • Smith’te Bütünlük Sorunu – Metin Sarfati