İktisat Dergisi 500. Sayı – Kasım Aralık 2008

Birikim ve Yerel Siyaset

İçindekiler

 • Editörden
 • Yönetişim ve Bölgeselleşme Kıskacında Yerel Yönetimler 
  • Söyleşi: Nihat Falay
 • Yerel Siyasette Katılım ve Çoğulculuk
  • Görüş: İlhan Tekeli
 • Yer’in Siyasetinde Kadınlar
  • Görüş: Ayten Alkan
 • Yerel Yönetimlere Bütünsel Bir Bakış
  • Mustafa Kemal Bayırbağ
 • Tarih’ten… Şehr-i İstanbul
  • Görüş: Adalet Alada
 • 2009 Yerel Yönetim Seçimlerinin Sonuçları 1989 Seçimlerine Benzeyebilir Mi?
  • Görüş: Sezgin Tüzün
 • Sosyal Aidiyetler ve Bir Yere Ait Olmak
  • Söyleşi: Ayça Kurtoğlu
 • Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Yerelleşme
  • Faruk Ataay
  • Ergül Acar
 • Yeni Bölgeselleşme Yerel Yönetimler ve Kalkınma Ajansları
  • Yeşim Edis Şahin
 • Siyasal Katılım ve Yerel Demokrasi Yerel Seçimler Yaklaşırken Genel Bir Çerçeve
  • Taylan Koç
 • Yeni Dönem Kentsel Politika Önerisi Kentsel Dönüşüm
  • Mim Sertaç Tümtaş
 • Türkiye’de Yerel Yönetimler Sermaye Birikimi ve Kentsel Rantlar
  • Menaf Turan
 • AKP Dönemi Konut ve Kentleşme Politikalarına TOKİ ve Yerel Yönetimler Üzerinden Bakmak
  • Saadet Aydın
 • Kamu Hizmetlerinin Yerelleşmesi
  • Hülya Kirmanoğlu
 • Sermaye Birikimi Sürecinde Gelinen Yeni Aşama (?) Suyun Metalaşması
  • Selim Yılmaz
 • İstanbul Üzerine Düşünürken-Hissederken
  • Başak Ergüder
  • Fuat Ercan
 • 2007 Barınma Hak İhlalleri Raporu
  • Besime Şen
 • İktisat Tarihinin Penceresinden
  • Cengiz Sunay
 • Göç-Başbüyük Direnişi
  • Ezgi Bakçay