İktisat Dergisi 508.-509.-510. Sayı – Ekim Aralık 2009

Su Kapitalizmin Kıskacında

İçindekiler

 • Editörden
 • Suyun Ticarileşmesine Hayır
  • Yuvarlak Masa: Beyza Üstün, Gaye Yılmaz, Tahir Öngür, Abdullah Aysu, Ece Kocabıçak, Fuat Ercan, Ahmet Atalık, Besim Sertok
 • Suyun Ticarileşmesine Hayır Platformu Açılış Konuşması
  • Beyza Üstün
 • Emek Ekseninde AKP İktidarının Çevre ve Kent Politikaları
  • Aykut Çoban, Bülent Duru
 • Büyük Barajları Fonlayan Dünya Bankası Hakkında Bir Moratoryum Çağrısı
  • Manibeli Deklarasyonu
 • Suyun Ticarileştirilmesi Sürecinde Kadınların Su Savaşları
  • Ece Kocabıçak
 • Su ve Tarım
  • Ahmet Atalık
 • Su Kültürünü Öldürüyorlar Celladın Alkışlandığı Yer
  • Tahir Öngür
 •  Avrupa Kendi Su Kaplama Alanından Habersiz
  • Söyleşi: Maude Barlow
 • Kentsel Su Hizmetlerinde Piyasa Başarısızlıklarının Giderilmesinde Türkiye Değerlendirmesi
  • Musa Gök
  • Murat Aydın
 • “Su” Üzerinden Kapitalizmi Anlamak ve Suyun Ticarileşmesine Karşı Mücadelenin Bileşenleri
  • Fuat Ercan
 • 5. Dünyya Su Forumuna Karşı İkinci Hazırlık Toplantısı Sonuç Deklorasyonu
  • Suyun Ticarileşmesine Hayır Platformu