İktisat Dergisi 517.-518. Sayı – Temmuz Ağustos 2011

35. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Geçmişin Mirası Geleceğin Beklentisi Arasında Türkiye

İçindekiler

 • Editörden
 • Küresel Kriz Sonrası Değişen Dünya Dinamikleri
  • Açılış: Vahap Adıyaman, Prof. Dr. Efsender Korkmaz, Prof. Dr. Sedat Murat
  • Sunuş: Hülya Talu
  • Konuşmacılar: Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Korkut Boratav, Dr. Mark Lewis
 • Türkiye’de Sermayenin Değişen Yapısı
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülten Kazgan
  • Konuşmacılar: Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse, Prof. Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Nihal Tuncer, Dr. Özgür Öztürk
 • Muhafazakarlık ve İktidar
  • Oturum Başkanı: Erdoğan Alkin
  • Konuşmacılar: Prof. Dr. Fulya Atacan, Dr. Alaattin Büyükkaya, Prof. Dr. Fuat Ercan, Handan Koç
 • Muhalefetini Arayan Türkiye
  • Oturum Başkanı: Dr. İmren Aykut
  • Konuşmacılar: Prof. Dr. Hurşit Güneş, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Dr. Derya Kömürcü, Umur Talu
 • Nasıl Bir Anayasa? Nasıl Bir Cumhuriyet?
  • Açılış: Sabih Kanadoğlu
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat Falay
  • Konuşmacılar: Ömer Faruk Eminağaoğlu, Atilla Kart, Prof. Dr. Burhan Şenatalar
 • Nasıl Bir Demokrasi?
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Figen Altuğ
  • Konuşmacılar: Prof. Dr. Yüksel Akkaya, Prof. Dr. Cemil Oktay, Cevat Öneş, Cüneyt Ülsever, Prof. Dr. Beyza Üstün

Önerilen makaleler