İktisat Dergisi 519. Sayı – Eylül Aralık 2011

Son Dönemde Kalkınma Tartışmaları, Değişen Dünya Değişen Paradigmalar

İçindekiler

 • Editörden
 • Son Dönem Kalkınma Tartışmaları, Değişen Dünya Değişen Paradigmalar
  • Panel
  • Kalkınma İktisadının Gelişim Süreci ve Kalkınma Kavramı Üzerine
   • Mehmet Türkay
  • Kalkınmanın Zemini Kalmadı, Kalkınmanın İşlevi Kaldı Mı?
   • Cem Somel
  • Değişen Üretim Sistemi, Değişen Paradigmalar
   • Hacer Ansal
  • Eleştirel Ekonomi Politik Sonrasının Eleştirisi
   • Sedat Aybar 
  • Proaktif Kalkınma Stratejileri Geçmişten Günümüze Değişen Ne?
   • Fuat Ercan
 • Kalkınma, Kapitalizmin Mantığı ve Eşit Olmayan Gelişme
  • Özgür Orhangazi
 • “Kalkınma”nın Bilançosu: Eleştirel Bir Değerlendirme
  • Ümit Akçay, Işıl Ergin, Hür Hassoy
 • Kalkınmanın Yeni Mekanları; Alternatif Bir Kavramlaştırma Denemesi
  • Demet Özmen Yılmaz
 • Kriz ve Türkiye’nin “Kalkıma” Perspektifi
  • Özgür Öztürk
 • Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Süreci ve Krizler: Tarihsel Bir Bakış
  • Koray R. Yılmaz
 • Sanayileşme Sürecinde Krizlerle Dönüşen Sektörler: Türkiye Örneği – İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
  • Ferimah Yusufi Yılmaz, Nuray Tezcan
 • Yaygınlaşan İşsizlik ve Sermaye Birikimi Bağlamında İşgücü Yetiştirme ve Meslek Edinme Kursları
  • Çağatay Edgücan Şahin
 • ALBA Deneyiminde Kalkınmaya Bakış
  • Emine Tahsin

Önerilen makaleler