İktisat Dergisi 413.-414. Sayı – Mayıs-Haziran 2001

26. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı

İktisat, İstikrar ve Türkiye

İçindekiler

 • Türkiye’nin Siyasi – İktisadi – Hukuki Konumu ve Avrupa Birliği
  • Sunuş: Alpay Biber (İFMC Genel Başkanı), Talat Orhon (İÜ. İkt. Fak. Mez. ve Mens. Vakfı Gn. Bşk.), Prof. Dr. Toker Dereli (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı)
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Manisalı (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi)
  • Panelistler: Sedat Aloğlu (Feniş Holding Murahhas Azası), İnal Batu (Emekli Büyükelçi), Hasan Denizkurdu (Eski Adalet Bakanı), Doç. Dr. Mehmet Türkay (Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 • İstikrar Programı ve Ekonominin Sorunları “Mali Sektör”
  • Oturum Başkanı: Doğan Cansızlar (Sermaye Piyasası Kurumu Başkanı)
  • Panelistler: Prof. Dr. Özer Ertuna (Boğaziçi Üniversitesi), Memduh Hacıoğlu (Karin Gıda Yönetim Kurulu Bşk.), Prof. Dr. Ercan Uygur (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Gülsün Yay (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • İstikrar Programı ve Ekonominin Sorunları “Reel Sektör”
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer Tunca (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi)
  • Panelistler: Hüsamettin Kavi (İSO Başkanı), Prof. Dr. Hüsnü Kızılyallı (Emekli Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Oğuz Oyan (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Ümit Şenesen (İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Türkiye’nin Yatırım Stratejiler Ne Olmalıdır?
  • Açış: Prof. Dr. Oktar Türel
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mithat Melen (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi)
  • Panelistler: Necati Arıkan (İSO Yönetim Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Atilla Sönmez (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Ergun Türkcan (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi), Prof. Dr. Nurhan Yenitürk (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Değişen Dünya ve İktisat Kuramı
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan Alkin (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi)
  • Panelistler: Doç. Dr. Kaya Ardıç (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi), Prof. Dr. Tülay Arın (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi), Gündüz Fındıkçıoğlu (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası – Uzman), Prof. Dr. İşaya Üşür (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 • 1980’lerden Günümüze Türkiye’nin Dinamikleri ve Sosyokültürel Değişimier
  • Açış: Prof. Dr. İlhan Tekeli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat Falay (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi)
  • Panelistler: Metin Çulhaoğlu (Yazar), Prof. Dr. Cengiz Güleç (DSP Sivas Milletvekili), Prof. Dr. Ayşe Öncü (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (Bilgi Üniversitesi), Cüneyt Ülsever (Gazeteci – Yazar)

Önerilen makaleler