Gösteriliyor: 9 Sonuçlar
2001

İktisat Dergisi 420. Sayı – 2001

Krizin Gölgesinde Türkiye Bütçesi İçindekiler Yuvarlak Masa: Bütçe Gerçekten Bir Yasa Mıdır? Nihat Falay, Aziz Konukman Görüş Süleyman Çelebi, Sami Evren, Bayram Meral, Salim Uslu, Tuncay Özilhan Yeni Dünya Düzeni Bağlamında Bütçelerin Evrimi İzzettin Önder Türkiye’de Bütçe, Toplum ve Piyasa …

2001

İktisat Dergisi 418.-419. Sayı – 2001

Gelir Dağılımı, Yoksulluk, Popülizm İçindekiler Yuvarlak Masa: Gelir Dağılımı, Yoksulluk, Popülizm Hasan Kirmanoğlu, Mustafa Sönmez, Ahmet Haşim Köse, Ümit Şenesen Yüksek kârlar Toplumsal Meşruluğunu Nereden Alır? Özlem Onaran Söyleşi: “Gelir Dağılımı” Akın İzmirlioğlu Türkiye’de Bir Gelir Dağılımı Eşitsizliği Olarak Yoksulluk …

2001

İktisat Dergisi 417. Sayı – 2001

Finans Sektörü ve Bankacılık İçindekiler Yuvarlak Masa: Türkiye’de Bankacılık Sektörü Öztin Akgüç, Hayri Kozanoğlu Bankacılık ve Sermaye Piyasası Doğan Cansızlar Söyleşi: “Türkiye’de Sermaye Piyasalarının Gelişimi” Haydar Kazgan Soru-Cevap: “Bankacılık Sektörü” Engin Akçakoca Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi Hüsnü Kızılyallı Bankacılık Sektörü, BDDK, …

2001

İktisat Dergisi 416. Sayı – Ağustos 2001

Dünya Ekonomisi Nasıl Yönetiliyor İçindekiler Yuvarlak Masa: Dünya Ekonomisi Nasıl Yönetiliyor? Eser Karakaş, Gülten Kazgan, Nail Satlıgan Küreselleşme, Kutuplaşma ve Kalkınma Yılmaz Akyüz Dünya Ekonomisi Nasıl Yönetiliyor? Fahrettin Yağcı Küreselleşme Sürecinde Devletlerin Rolü Gaye Yılmaz Küreselleşme, Teknoloji ve Ticaret ile …

2001

İktisat Dergisi 415. Sayı – Temmuz 2001

Nasıl Bir İktisat? Nasıl Bir İktisat Eğitimi? İçindekiler Prof. Dr. Yüksel Ülken’in Bilimsel Kimliği Erdoğan Alkin İktisat “Bilimi” Üzerine Tartışma Metin Sarfati Panel: İktisat Eğitiminin Niteliği Ercan Eren, Nihat Falay, İzzettin Önder İktisat İlim midir, Sanat mı? Mükerrem Hiç Türkiye’de …

2001

İktisat Dergisi 412. Sayı – Nisan 2001

Yol Ayrımındaki Türk Tarımı İçindekiler Yuvarlak Masa: Tarımın Yapısı ve Yeni Düzenlemelerin Etkileri Mehmet Açıkgöz, Gürol Ergin, Türkel Minibaş, Hulusi Tanman Söyleşi: “Yeni Sistem Tarımda Göçe Yol Açmayacak” Hüsnü Yusuf Gökalp Türkiye ve Tarım: “Bir Özet Tanım” Mahir Gürbüz Tarımın …

2001

İktisat Dergisi 410.-411. Sayı – Şubat-Mart 2001

Türkiye’nin Krizi ve Sonrası İçindekiler Ocak 1994 – Şubat 2001 Karşılaştırması Erdoğan Alkin Yuvarlak Masa: Krizin Yapısı ve Geleceği Tülay Arın, Nesrin Sungur, Hasan Kirmanoğlu Küreselleşmiş Dünyada Küreselleşmiş Türkiye’nin Krizleri Gülten Kazgan Bankacılık Kesimi Kriz Nedeni mi? Öztin Akgüç Söyleşi: …

2001

İktisat Dergisi 409. Sayı – Ocak 2001

Birliğin Avrupası ve Türkiye İçindekiler Yuvarlak Masa: Demokratikleşme, AB ve Türkiye Mehmet Altan, Nail Satlıgan, Şebnem Karauçak Oğuz Türkiye – AB İlişkileri Açısından Yunanistan Faktörü ve Kıbrıs Sorunu Faruk Sönmezoğlu AB Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türkiye Ulusal Programı: Beklentiler – …


İktisat Dergisi® | İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti