İktisat Dergisi 412. Sayı – Nisan 2001

Yol Ayrımındaki Türk Tarımı

İçindekiler

 • Yuvarlak Masa: Tarımın Yapısı ve Yeni Düzenlemelerin Etkileri
  • Mehmet Açıkgöz, Gürol Ergin, Türkel Minibaş, Hulusi Tanman
 • Söyleşi: “Yeni Sistem Tarımda Göçe Yol Açmayacak”
  • Hüsnü Yusuf Gökalp
 • Türkiye ve Tarım: “Bir Özet Tanım”
  • Mahir Gürbüz
 • Tarımın Yeniden Yapılandırılması Üzerine…
  • İbrahim Yetkin
 • Tarımda Yapısal Uyarlama ve Türkiye’nin Çıkarları
  • Oğuz Oyan
 • Türkiye’de Tarım Politikaları: Böyle Gelmiş, Böyle mi Gitmeli?
  • Erol H. Çakmak, Haluk Kasnakoğlu
 • Türkiye Tarım Ekonomisi Nereye Götürülüyor?
  • Tayfun Özkaya, Oğuz Oyan, Ferruh Işın, Ayşe Uzmay
 • Biyoteknolojideki Gelişmeler ve Türkiye Tarımı: Çok Yakın, Hem Çok Uzak!
  • Ayşe Gözen
 • Uygulanan Genel Ekonomik Politikaların Hayvancılık Sektörü Üzerindeki Etkileri
  • Ferhan H. Kaygısız
 • Tarım Reformu ve Uluslararası Antlaşmalar
  • Emine Tahsin

Önerilen makaleler