İktisat Dergisi 421.-428. Sayı – Ocak-Ağustos 2002

Kriz ve Maliye Politikaları

İçindekiler

 • Yanıtlar Türkiye’de
  • Sumru Altuğ
 • Şoklar ve Yeniden Yapılanma
  • Ramazan Gençay
 • Yapısal Reform Gerekiyor
  • Cem Karayalçın
 • Sorun ve Çözüm Yapısaldır
  • Nezih Güner
 • Türkiye’nin Omurgası Kırılıyor
  • Yunus Aksoy
 • Gündem: “Cumhuriyet Tarihinde Eşi Görülmedik Gelişmeler Oluyor”
  • İlker Aktükün, Fuat Ercan
 • İç Borç Sorunu
  • Öztin Akgüç
 • Kura Dayalı İstikrar Politikasına Teorik Yaklaşım
  • Oğuz Yıldırım
 • Maliye Politikası ve Sürdürülebilirlik Kavramı: Türkiye Açısından Değerlendirme
  • Aslı Akgüç Alıcı
 • İmalat Sanayiinde Rekabet Gücündeki Gelişmeler
  • B. Ali Eşiyok
 • Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Çalışma Alanında Gözlemlenen Başlıca Sorunlar
  • Deniz Kayıkçı
 • Part-time İş ve Kadın İşgücü
  • Adem Kalça, Neslihan Ülkü Baş
 • Avrupa Şirketi Tartışmalarına Katkı
  • Ali Murat Özdemir
 • Yorum: “Amerikan Modelinin” Krizi Mi?
  • Metin Sarfati
 • Kitap Tanıtımı: Macro-economics in Questions: The Keynesian-Monetarist Orthodoxies and the Kaleckian
  • Hazırlayan: Bülent Koca

Önerilen makaleler