İktisat Dergisi 420. Sayı – 2001

Krizin Gölgesinde Türkiye Bütçesi

İçindekiler

 • Yuvarlak Masa: Bütçe Gerçekten Bir Yasa Mıdır?
  • Nihat Falay, Aziz Konukman
 • Görüş
  • Süleyman Çelebi, Sami Evren, Bayram Meral, Salim Uslu, Tuncay Özilhan
 • Yeni Dünya Düzeni Bağlamında Bütçelerin Evrimi
  • İzzettin Önder
 • Türkiye’de Bütçe, Toplum ve Piyasa İlişkisi
  • Sezai Temelli
 • Söyleşi: “Türkiye’de Vergi Sistemi”
  • Mehmet Akif Hamzaçebi
 • 2000 Bütçe Programı ve Niyet Mektupları: Ortada Bir İstikrar Programı Var Mı?
  • Oğuz Oyan
 • Tasarruf Önlemleri ve Sonuçları
  • Kemal Kılıçdaroğlu
 • Kayıt Dışı Ekonomi ve Bütçe Denge İlişkisi
  • Veysi Seviğ
 • KİT Bütçesi Üzerine
  • Türkan Öncel
 • Türkiye’de Bütçe ve Sağlık
  • İlker Belek
 • Geleceği Önceden Belli Olan Krizler: 2000 Kasım – 2001 Şubat Krizleri ve Bunlarda Otoritelerin Payı
  • Hüsnü Kızılyallı
 • Gündem: Türkiye’de Seçim ve Ekonomi
  • Haluk Zülfikar
 • Yorum: Fransız Ekonomisinde Resesyon ve İstihdam Sorunu
  • Metin Sarfati
 • Kitap Tanıtımı: New Left Review
  • Hazırlayan: Kurtar Tanyılmaz

Önerilen makaleler