Gösteriliyor: 8 Sonuçlar
2000

İktisat Dergisi 408. Sayı – Aralık 2000

Avrupa Birliği – Gümrük Birliği – Türkiye İçindekiler Avrupa Birliği’ne Doğru (mu?) Gül Günver Turan Yuvarlak Masa: Sektörel Dinamikler ve AB Sedat Kaya, Özlem Onaran, Kurtar Tanyılmaz AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Ekonomik Mevzuat Uyumu ve Ekonomiye Etkileri Arif Esin Türkiye – AB Gümrük Birliği’nin İktisadi Etkileri Osman Küçükahmetoğlu Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinde Kim Kimdir? …

2000

İktisat Dergisi 407. Sayı – Kasım 2000

Bütçe: Toplumsal Paylaşım Aracı İçindekiler 2000’den 2001’e Geçerken Türkel Minibaş 2001 Yılı Bütçesi Öztin Akgüç Yuvarlak Masa: İstikrar Programının İkinci Yılında Bütçe Eser Karakaş, İzzettin Önder, Bülent Pirler, Cengiz Uzuner Söyleşi: Fonlar İki Yıl İçinde Tasfiye Edilecek M. Akif Hamzaçebi Öylesine Bir Yazı Oktar Türel Kamu Hizmeti Üretmeyen Yeni Bir Bütçe Oğuz Oyan İstikrar Programı …

2000

İktisat Dergisi 406. Sayı – Ekim 2000

Dünya Ekonomisinde Yeni Oluşumlar İçindekiler Yuvarlak Masa: Dünya Ekonomisinde Yeni Oluşumlar Ege Cansen, Atilla Karaosmanoğlu, Erol Manisalı Söyleşi: Küreselleşmenin Nimetleri Adil Paylaşılamıyor Prof. Dr. Erdoğan Alkin Dünya Ekonomisinin Yeni Yüzü İzzettin Önder Kapitalizmin Son İki Küreselleşme Evresi Üzerine Gözlemler Erinç Yeldan Küreselleşme İyidir Mehmet Altan Uruguay Turu Nihai Senedinde Sübvansiyonlar Konusu: Türkiye Açısından Değerlendirmeler Aykut …

2000 İktisat Dergisi

İktisat Dergisi 405. Sayı – Eylül 2000

Ekonomide İstikrar Arayışları İçindekiler Yıl Ortasında Dünya Ekonomisi – Türkiye Ekonomisi Erdoğan Alkin Yuvarlak Masa: İstikrar Programının İlk Yedi Ayı Kaya Ardıç, Taner Berksoy, Kuvvet Lordoğlu, Yaman Törüner Söyleşi: Program, Olumsuz Uluslararası Ekonomik Koşullara Rağmen Başarılı Recep Önal – İktisat Dergisi Son Yirmi Yılda Türkiye’de İstikrar Programları Neden Başarısız? Fatma Doğruel ’90’lı Yıllarda Gelişmekte Olan …

2000 İktisat Dergisi

İktisat Dergisi 404. Sayı – Ağustos 2000

Devlet ve Kapitalizm (II) İçindekiler Kapitalizm – Küreselleşme ve Kalkınma Tartışmaları Açısından Devlet: Eleştirel Önermeler – I Fuat Ercan Devlet, Ulusal Kalkınma ve Kapitalizmin Dinamikleri Mehmet Türkay Devlet Üzerine İki Vulgar Not Gündüz Fındıkçıoğlu Devletlerin Kalkınmacı Kapasiteleri: Kurumsal Bir Yaklaşım Mustafa Erdoğdu Güney Kore’nin Sanayileşme Sürecinde Devletin Rolü Devrim Dumludağ Devlet ve Kent Mekânı Tarık …

2000 İktisat Dergisi

İktisat Dergisi 403. Sayı – Temmuz 2000

Devlet ve Kapitalizm (I) İçindekiler Söyleşi: Günümüzde Devlet ve Kapitalizm Üzerine Sungur Savran ve Fuat Ercan Piyasa ve Devlet Arasındaki Gerilimin Teorisyeni : F. A. Hayek Sultan Atılgan GAP ve Devlet Gülen Elmas Kapitalizmde Devlet ve Fabrika İlişkisi Üzerine Gamze Yücesan Özdemir Devlet, Sendikalar ve Korporatist İlişkileri I Yüksel Akkaya Dünya Ekonomisine Entegrasyon, Kalkınma Stratejilerinin …

2000

İktisat Dergisi 401.-402. Sayı – Mayıs-Haziran 2000

25. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Değişen Dünyada Türkiye’nin Yeri İçindekiler İktisat Bilimi Nereye Gidiyor? – Sevgi Güran, Mehmet Altan, Ercan Eren, Nail Satlıgan Küreselleşen Sermaye, Değişen Para ve Maliye Politikaları – Adnan Memiş , Tevfik Altınok, Atilla Karaosmanoğlu, Güngör Keşçi İzzettin Onder Geçmişten Günümüze Türkiye’de İktisat Politikalarının Değerlendirilmesi – Talat Saral, Taner Berksoy, Türkel Minibaş, …

2000

İktisat Dergisi 400. Sayı – Nisan 2000

Borsanın Gelişiminde Kurumsal Yatırımcılar İçindekiler Sosyal Güvenlik Fonları ve Sermaye Piyasası – Çağatay Ergenekon Emeklilik Fonlarında Portföy Yönetimi ve Türkiye’deki Bazı Uygulamalar – Hülya Sirel Geleceğin Piyasaları – Ümit Erol Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları – Ercan Dikmen Sigorta Sektörünün Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Önemi ile Fon Yaratma işlevi ve SermayePiyasalarındaki Etkinliği – Mehmet Kahya Yabancı Kurumsal …