İktisat Dergisi 410.-411. Sayı – Şubat-Mart 2001

Türkiye'nin Krizi ve Sonrası

İçindekiler

 • Ocak 1994 – Şubat 2001 Karşılaştırması
  • Erdoğan Alkin
 • Yuvarlak Masa: Krizin Yapısı ve Geleceği
  • Tülay Arın, Nesrin Sungur, Hasan Kirmanoğlu
 • Küreselleşmiş Dünyada Küreselleşmiş Türkiye’nin Krizleri
  • Gülten Kazgan
 • Bankacılık Kesimi Kriz Nedeni mi?
  • Öztin Akgüç
 • Söyleşi: “İki Kriz 80 Milyar Dolarlık Hasar Verdi”
  • Yıldırım Aktürk
 • Ekonomik Krizin Düşündürdükleri
  • Merih Paya
 • Kriz Üstüne Düşünceler (I): “İmparator Çıplak” İmparatorun Terzileri de Kendilerini İyi Hissetmiyor
  • Fuat Ercan
 • Para Krizleri ve Türkiye
  • Nihal Tuncer
 • Kriz Ortamlarında İşletme Yönetimi
  • Şebnem Arıkboğa
 • “Ortaya Çıkan Piyasa Krizleri Üzerine…”
  • Rudi Dornbush
 • Türkiye’nin Ekonomik Kriz Gerçeği
  • İbrahim Çetin
 • Yorum: Latin Amerika’nın Gündemi: Dolarizasyon
 • Ülkelerden Kısa Kısa…
 • Dünya Ekonomisinden
 • İktisat Dünyası ve Nobel: (1974) Friedrich Von Hayek
  • Metin Sarfati
 • Kitap Tanıtımı: Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü
  • Paul Krugman
   • Hazırlayan: Nusret Avhan

 

Önerilen makaleler


İktisat Dergisi® | İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti