İktisat Dergisi 416. Sayı – Ağustos 2001

Dünya Ekonomisi Nasıl Yönetiliyor

İçindekiler

 • Yuvarlak Masa: Dünya Ekonomisi Nasıl Yönetiliyor?
  • Eser Karakaş, Gülten Kazgan, Nail Satlıgan
 • Küreselleşme, Kutuplaşma ve Kalkınma
  • Yılmaz Akyüz
 • Dünya Ekonomisi Nasıl Yönetiliyor?
  • Fahrettin Yağcı
 • Küreselleşme Sürecinde Devletlerin Rolü
  • Gaye Yılmaz
 • Küreselleşme, Teknoloji ve Ticaret ile İşsizlik Arasındaki İlişkiye Eleştirel Bir Yaklaşım
  • Cem Saatçioğlu, Bekir Gövdere
 • Küresel Süreç ve Türkiye: Bir Gündem Taslağı
  • Erdal Yavuz
 • Dünya Ekonomisinde Üç Aktör
  • Emine Tahsin
 • Türkiye’nin Son Krizi: Serbest Piyasa Otoritaryanizmine Doğru Bir Adım Daha Mı?
  • Sedat Aybar, Costas Lapavitsas
 • Küreselleşme ve Türkiye
  • Rifat Hisarcıklıoğlu
 • Gezegen: Tanıdık Olmayan Macera
  • Ümit Arat Atamtürk
 • Global Ekonominin Yönetişimi Üzerine
  • Gülsüm Özkan Akalın
 • Devletin Dönüşü mü?
  • Metin Sarfati
 • Ülkelerden Kısa Kısa…
 • Kitap Tanıtımı: Toplumlar ve Ekonomiler – Fuat Ercan
  • Hazırlayan: Koray Yılmaz

Önerilen makaleler