Gösteriliyor: 8 Sonuçlar
2007

İktisat Dergisi 490. Sayı – Kasım 2007

İktisadi Düşüncenin Tarihine Bakmak İçindekiler Editörden Keynes’in Efektif Talep, Parasal Faiz Oranı, Ücret ve Kâr Analizi? – İbrahim Tanyeri Kendisini Değil Yaptığı İşi Önemsemeyen Bir Sosyoloğu Kaybettik – Hatice Kurtuluş Genel Teori’ye Yol Açmış Olabilecek Toplum Felsefesi Üzerine – Hüseyin Özel İktisadi Düşünceler Tarihinin Önemi – Yuvarlak Masa Toplantısı İktisat Biliminin Bir Tarihi Olacak Mı? …

Yazılar

Küreselleşme ve Yönetişim – İzzettin Önder

KÜRESELLEŞME VE YÖNETİŞİM             Giriş             İktisat ve politika yazınında “küreselleşme” ve “yönetişim” kavramlarının birlikte kullanılışı 1989 yılında Duvar’ın yıkılışından sonra gündeme gelmiştir. Yönetişim kavramı, hem merkezî hem de yerel olmak üzere çeşitli kademelerdeki kamu örgütlerinin diğer kamu otoriteleri ile olduğu kadar, sivil otoritelerle de karar ve yetki paylaşımını ve birlikte ekonomik faaliyeti ifade eder. …

2019

İktisat Dergisi 542. Sayı – Aralık 2019

43. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Kriz: Daha Derin, Daha Yaygın Ekonomik ve Toplumsal Krizin Anatomisi İçindekiler Editörden Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Kriz Açılış: Sevil Usanmaz, Prof. Dr. İsmail Kızılırmak, Kasım Kolcuoğlu Sunuş: Ahmet Eren Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu Panelistler: Arzu Çerkezoğlu, Prof. Dr. Aziz Konukman, Çiğdem Toker, Dr. Veysi Seviğ Türkiye Tarımının …

2019

İktisat Dergisi 541. Sayı – Haziran 2019

Güncel Mali Konular Çerçevesinden Türkiye’nin Analizi İçindekiler Editörden 1980 Sonrası Kamu Ekonomisinde Yaşanan Kavramsal Değişim Cihan Yüksel Özelleştirme – “Kuram”, Uygulama ve Sorunlar Özelleştirme’nin Kara Kitabına Geçiş Denemesi Serdal Bahçe Vergi Kanunlarında Güncel Değişiklikler Üzerine Bazı Değerlendirmeler Yasemin Taşkın Şerif Emre Gökçay Türkiye’nin 2000’li Yıllardaki Dış Borçlanma Sürecine Genel Bir Bakış Önder Bingöl Kronik: Türkiye’deki …

2018

İktisat Dergisi 540. Sayı – Aralık 2018

42. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Yeniden Yapılanma Sürecinde, İktisat, Siyaset ve İlişkiler İçindekiler Editörden Dijitalleşmenin Geleceği: Sermaye ve Emeğin Geleceği Açılış: Sevil Usanmaz, Vahap Adıyaman, Prof. Dr. Nazan Susam Sunuş: Prof. Dr. Hacer Ansal Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu Panelistler: Prof. Dr. Sinan Alçın, Esin Güral Argat, Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu Türkiye’de Demokrasi, Gelir …

2018

İktisat Dergisi 539. Sayı – Nisan 2018

İİktisat Biliminin Sınırları İçindekiler Editörden Sosyal Bilimlerin Alan Çeşitliliği İzzettin Önder Sheila Dow’un İktisatta Belirsizlik Yorumundan Hareketle İktisadın Sınırları Üzerine Bir Not Dinç Alada İktisadın Psikoloji ve Edebiyatla Dansı Ester Ruben Ekonomi Politik, “Meta Fetişizmi” Üzerinden Konuştuğunda… Ali Murat Özdemir From International Relations to Inter-spatial Relations on a Multiscalar World: How to “Unthink” the Nation …

2017

İktisat Dergisi 538. Sayı – Aralık 2017

100 Yıl Sonra “Ekim Devrimi” İçindekiler Editörden Rusya’da Sosyalist Düşüncenin Oluşumu: Narodnizmden Marksizme (1840-1897) Ateş Uslu 1917 Devrimi’nin Tarihyazımı Y. Doğan Çetinkaya Bozkırda Devrim: Türkistan’da Sovyet İktidarı Hakan Güneş 1917 Ekim Devrimi Neden Rusya’da Gerçekleşti? İlker Aktükün Kitap Değerlendirmesi: Komünizmin Tarih Dışı Tarihi Kıvaç Yiğit Mısırlı Devrim ve Savaş Karşıtı Hareket Sinan Yıldırmaz Kitap Değerlendirmesi: …

2017

İktisat Dergisi 537. Sayı – Haziran 2017

41. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Krizin Yansımaları: İktisat, Siyaset ve Adalet İçindekiler Editörden Kapitalizmin Krizi ve Yansımaları Açılış: Sevil Usanmaz, Kasım Kolcuoğlu, Prof. Dr. Haluk Alkan Sunuş: Prof. Dr. Taner Berksoy Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kaya Ardıç Panelistler: Ege Cansen, Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Prof. Dr. İzzettin Önder, Doç. Dr. Emine Tahsin Krizin Toplumsal Yansımaları …