Gösteriliyor: 35 Sonuçlar
Yazılar

Küreselleşme ve Yönetişim – İzzettin Önder

KÜRESELLEŞME VE YÖNETİŞİM             Giriş             İktisat ve politika yazınında “küreselleşme” ve “yönetişim” kavramlarının birlikte kullanılışı 1989 yılında Duvar’ın yıkılışından sonra gündeme gelmiştir. Yönetişim kavramı, hem merkezî hem de yerel olmak üzere çeşitli kademelerdeki kamu örgütlerinin diğer kamu otoriteleri ile …

2019

İktisat Dergisi 541. Sayı – Haziran 2019

Güncel Mali Konular Çerçevesinden Türkiye’nin Analizi İçindekiler Editörden 1980 Sonrası Kamu Ekonomisinde Yaşanan Kavramsal Değişim Cihan Yüksel Özelleştirme – “Kuram”, Uygulama ve Sorunlar Özelleştirme’nin Kara Kitabına Geçiş Denemesi Serdal Bahçe Vergi Kanunlarında Güncel Değişiklikler Üzerine Bazı Değerlendirmeler Yasemin Taşkın Şerif …

2018

İktisat Dergisi 539. Sayı – Nisan 2018

İİktisat Biliminin Sınırları İçindekiler Editörden Sosyal Bilimlerin Alan Çeşitliliği İzzettin Önder Sheila Dow’un İktisatta Belirsizlik Yorumundan Hareketle İktisadın Sınırları Üzerine Bir Not Dinç Alada İktisadın Psikoloji ve Edebiyatla Dansı Ester Ruben Ekonomi Politik, “Meta Fetişizmi” Üzerinden Konuştuğunda… Ali Murat Özdemir …

2017

İktisat Dergisi 538. Sayı – Aralık 2017

100 Yıl Sonra “Ekim Devrimi” İçindekiler Editörden Rusya’da Sosyalist Düşüncenin Oluşumu: Narodnizmden Marksizme (1840-1897) Ateş Uslu 1917 Devrimi’nin Tarihyazımı Y. Doğan Çetinkaya Bozkırda Devrim: Türkistan’da Sovyet İktidarı Hakan Güneş 1917 Ekim Devrimi Neden Rusya’da Gerçekleşti? İlker Aktükün Kitap Değerlendirmesi: Komünizmin …

2007

İktisat Dergisi 490. Sayı – Kasım 2007

İktisadi Düşüncenin Tarihine Bakmak İçindekiler Editörden Keynes’in Efektif Talep, Parasal Faiz Oranı, Ücret ve Kâr Analizi? – İbrahim Tanyeri Kendisini Değil Yaptığı İşi Önemsemeyen Bir Sosyoloğu Kaybettik – Hatice Kurtuluş Genel Teori’ye Yol Açmış Olabilecek Toplum Felsefesi Üzerine – Hüseyin …

2003

İktisat Dergisi 441.-444. Sayı – Eylül-Aralık 2003

Çalışma Hayatı Yeniden Düzenleniyor İçindekiler Editörden Yuvarlak Masa Toplantısı: Yeni İş Yasası Yeni Dünya Düzeni Karşısında Türk Çalışma Hayatı ve Sendikalar Nereye Gidiyor? Ali Rıza Büyükuslu Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türk Özel Sektöründe İstihdam ve Eğitim Politikaları Fatma Serbest Türkiye’de …

2003

İktisat Dergisi 440. Sayı – Ağustos 2003

Cumhuriyet’in 80. Yılı İçindekiler Editörden Yuvarlak Masa Toplantısı: 80 Yıldan Satır Başları Liberalleşme Yolunda 80 Yıl Türkel Minibaş Röportaj: Türkiye Baskı Altında Gülten Kazgan Sanayileşme ve Türkiye’nin Sanayileşmesi İşaya Üşür Türk Sanayinin Rekabet Gücü: Uygulanan Politikalar ve Etkileri Nurhan Yenitürk …

2003

İktisat Dergisi 439. Sayı – Temmuz 2003

Merkezi Yönetim Yerelleşiyor Mu İçindekiler Editörden Söyleşi: Merkez ile Yerel İlişkisi “Emrivaki”ye Dayanmamalı İlhan Tekeli Yerel Seçimler Yaklaşırken Yerel Demokrasimiz Ruşen Keleş Yerel Yönetim Ya Da Genel Seçim Süreçlerine Değişik Bir Yaklaşım Tolga Yarman Kamu Fonksiyonlarının ve Harcamalarının Devri Nihat …

2003

İktisat Dergisi 436. Sayı – Nisan 2003

Avrasya’da Yeni DengelerIrak’ın İşgali İçindekiler Anma: Esat Çam, Nusret Ekin, Akın İlkin Yuvarlak Masa Toplantısı: Uluslararası Sistem ve Orta Doğu Söyleşi: Orta Doğu’da Güç Dengeleri: İpler Kimin Elinde? Mübeccel Kıray Bazıları Her Daim “Embedded”dır! Umur Talu Savaş ve Aşırı Gerçekçilik …

2003

İktisat Dergisi 433.-434. Sayı – Ocak-Şubat 2003

Savaşın Gölgesinde Orta Doğu İçindekiler Anma: Esat Çam ve Murat Sertel’in Ardından Yuvarlak Masa Toplantısı: Uluslararası Sistem ve Orta Doğu Orta Doğu’da Demokrasi ve ABD Adil Baktıaya Söyleşi: ABD’nin Yeni Yönelimleri Ergin Yıldızoğlu Ankara’nın Kutsal Topraklara Yolculuğu: Türkiye – İsrail …

2002

İktisat Dergisi 431. Sayı – Kasım 2002

Seçimlerin Siyasi Anatomisi İçindekiler Batılılaşma Teorisyeni İdris Küçükömer Kenan Somer Yuvarlak Masa Toplantısı: Türkiye’ye Seçimler Ekonomi ve Seçim İzzettin Önder Söyleşi: Siyaset, Seçimler ve Demokrasi Üzerine Türkiye’de Seçimler: 1983-2002: Barajla Yaşamaya Mecbur Muyuz? Ahmet Demirel Globalleşmenin Ekonomik Sonuçları ve Türkiye’de …

2002

İktisat Dergisi 430. Sayı – Ekim 2002

Ev Eksenli Çalışma İçindekiler Yuvarlak Masa Toplantısı: Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Konfeksiyon Sanayiinde Yeniden Yapılanma Süreci, Değişen Koşullar ve Kadın Emeği: Ne Kazandılar, Ne Kaybettiler? Aydan Eraydın, Asuman Erendil – Türkün Enformel Sektörde İstihdamın ve İşgücünün Özellikleri Gülay Toksöz, Şerife …

2002

İktisat Dergisi 429. Sayı – Eylül 2002

Yol Ayrımında Türkiye, Yol Ayrımında Dünya İçindekiler Gündem: Pembe Dizinin Finallerine Yaklaşırken: Seçim İttifakları ve Baraj Korkusu Dünya ve Türkiye Faruk Sönmezoğlu Yuvarlak Masa Toplantısı: 11 Eylül Bir Dönemeç mi? Dönemeçteki Ülke: Türkiye Türkel Minibaş Yuvarlak Masa Toplantısı: 11 Eylül …

2002

İktisat Dergisi 421.-428. Sayı – Ocak-Ağustos 2002

Kriz ve Maliye Politikaları İçindekiler Yanıtlar Türkiye’de Sumru Altuğ Şoklar ve Yeniden Yapılanma Ramazan Gençay Yapısal Reform Gerekiyor Cem Karayalçın Sorun ve Çözüm Yapısaldır Nezih Güner Türkiye’nin Omurgası Kırılıyor Yunus Aksoy Gündem: “Cumhuriyet Tarihinde Eşi Görülmedik Gelişmeler Oluyor” İlker Aktükün, …

2001

İktisat Dergisi 420. Sayı – 2001

Krizin Gölgesinde Türkiye Bütçesi İçindekiler Yuvarlak Masa: Bütçe Gerçekten Bir Yasa Mıdır? Nihat Falay, Aziz Konukman Görüş Süleyman Çelebi, Sami Evren, Bayram Meral, Salim Uslu, Tuncay Özilhan Yeni Dünya Düzeni Bağlamında Bütçelerin Evrimi İzzettin Önder Türkiye’de Bütçe, Toplum ve Piyasa …

2001

İktisat Dergisi 418.-419. Sayı – 2001

Gelir Dağılımı, Yoksulluk, Popülizm İçindekiler Yuvarlak Masa: Gelir Dağılımı, Yoksulluk, Popülizm Hasan Kirmanoğlu, Mustafa Sönmez, Ahmet Haşim Köse, Ümit Şenesen Yüksek kârlar Toplumsal Meşruluğunu Nereden Alır? Özlem Onaran Söyleşi: “Gelir Dağılımı” Akın İzmirlioğlu Türkiye’de Bir Gelir Dağılımı Eşitsizliği Olarak Yoksulluk …


İktisat Dergisi® | İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti