Gösteriliyor: 14 - 26 of 60 Sonuçlar

İktisat Dergisi 519. Sayı – Eylül Aralık 2011

Son Dönemde Kalkınma Tartışmaları, Değişen Dünya Değişen Paradigmalar İçindekiler Editörden Son Dönem Kalkınma Tartışmaları, Değişen Dünya Değişen Paradigmalar Panel Kalkınma İktisadının Gelişim Süreci ve Kalkınma …

İktisat Dergisi 514. Sayı – Ekim Aralık 2010

Liberal Muhafazakar Politikada Kadın İçindekiler Editörden Biyolojinin Marifetleri Gülnur Elçik Milletin Adamlar, Kadınlar ve Muhafazakarlık Handan Koç Sermaye Birikimi Sürecinde Ücretsiz Kadın Emeği Başak Ergüder …

İktisat Dergisi 513. Sayı – Temmuz Eylül 2010

Sosyal Haklar Üzerine Yeniden Düşünmek İçindekiler Editörden Sermayenin ve Sosyal Hakların Küreselleşmesi: Kapitalizmin, Emek Hareketinin ve Sosyal Haklar İçin Verilen Mücadelenin Gelişimi Berch Berberoğlu Beşeri …

İktisat Dergisi 511.-512. Sayı – Ocak Haziran 2010

34. İktisatçılar Haftası Özel Sayısı Taşlar Yerinden Oynarken… 2010 Türkiye’sinde Siyaset Ekonomi Kurumlar İçindekiler Sanayinin Değişen Yapısı Açılış: Vahap Adıyaman, Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Prof. …

İktisat Dergisi 500. Sayı – Kasım Aralık 2008

Birikim ve Yerel Siyaset İçindekiler Editörden Yönetişim ve Bölgeselleşme Kıskacında Yerel Yönetimler Söyleşi: Nihat Falay Yerel Siyasette Katılım ve Çoğulculuk Görüş: İlhan Tekeli Yer’in Siyasetinde …

İktisat Dergisi 490. Sayı – Kasım 2007

İktisadi Düşüncenin Tarihine Bakmak İçindekiler Editörden Keynes’in Efektif Talep, Parasal Faiz Oranı, Ücret ve Kâr Analizi? – İbrahim Tanyeri Kendisini Değil Yaptığı İşi Önemsemeyen Bir …

İktisat Dergisi 451. Sayı – Temmuz 2004

Paul Sweezy’nin Ardından İçindekiler Editörden Paul Sweezy Öldü Joseph Halevi çeviri: Berna Uymaz Söyleşi: İnanılmaz Sayıda İnsanı Etkiledi E. Ahmet Tonak Alexander Cockburn çeviri: Gündüz …

İktisat Dergisi 440. Sayı – Ağustos 2003

Cumhuriyet’in 80. Yılı İçindekiler Editörden Yuvarlak Masa Toplantısı: 80 Yıldan Satır Başları Liberalleşme Yolunda 80 Yıl Türkel Minibaş Röportaj: Türkiye Baskı Altında Gülten Kazgan Sanayileşme …

İktisat Dergisi 439. Sayı – Temmuz 2003

Merkezi Yönetim Yerelleşiyor Mu İçindekiler Editörden Söyleşi: Merkez ile Yerel İlişkisi “Emrivaki”ye Dayanmamalı İlhan Tekeli Yerel Seçimler Yaklaşırken Yerel Demokrasimiz Ruşen Keleş Yerel Yönetim Ya …

İktisat Dergisi 436. Sayı – Nisan 2003

Avrasya’da Yeni DengelerIrak’ın İşgali İçindekiler Anma: Esat Çam, Nusret Ekin, Akın İlkin Yuvarlak Masa Toplantısı: Uluslararası Sistem ve Orta Doğu Söyleşi: Orta Doğu’da Güç Dengeleri: …